miércoles, 27 de abril de 2011

EL CENTRE DE RECUPERACIÓ


El centre de recuperació de Santa Faz és com un tipus d'hospital per als animals ferits on els rehabiliten i els reintrodueïxen en la natura. Els treballadors d'allí estan altament qualificats ja que aquesta és una feina molt inportant encara que per a molta gent no ho pareixca ja que si no fóra per aquests animals haurien moltes plagues de diverses espècies.

Si tinc que mencionar algun treballador, sense duptes és a Álex, ja que és un bon amic i company de correries que sempre està dispost a rebrer-nos al centre i ensenyar-nos alguna au.

Sempre m'ha agradat anar-hi, ja que veig moltes aus difícils de veure tant prop, encara que intentem anr el mínim possible per a no estorbar, ja que allò és una feina, i com en totes les feines, no hi ha que molestar.

Per a acabar, des d'aquest blog, vuic felicitar-los per la feina que estan duent a terme aquest grup de gent per a dur totes les espècies cap avant sense cansar-se.

Vicent


El Saragüei fent de les seues 1.


El Saragüei fent de les seues 2.

Contenpleu el fabulós estat de les aus que estan rehabilitant.Falcó abeller.

Jo amb un falcó abeller.

Jo amb un òbila, sense duptes, la meua au de rapinya preferida.

 
Jo amb una lechuza campestre.

Equip fotogràfic: Nikon D3000 i Sigma 70-300 f4 Mackro i Olympus e-510 i objectiu 20-50 Zuiko